Javascript must be enabled to continue!

«Βαλκανικό Φεστιβάλ Ρακής»: Το πρώτο βήμα για την υλοποίησή του

27-03-2021 19:23

Το Ινστιτούτο Σπάρτης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την Τρίτη, 28/04/2020, ολοκληρώθηκε μια μακρά πορεία εξ αποστάσεως έρευνας και συγγραφής μιας αξιόλογης και καινοτόμου πρότασης για την πραγματοποίηση του «Βαλκανικού Φεστιβάλ Ρακής», σε συνεργασία με τον Δήμο Ευρώτα, ο οποίος είναι ο αιτών και κύρια ωφελούμενος φορέας. Με εταίρους άλλους οκτώ (8) συλλογικούς μη κερδοσκοπικούς  φορείς από όλες τις χώρες των Βαλκανίων, καταθέσαμε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη – Δυτικά Βαλκάνια» το  αίτημα επιχορήγησης του παραπάνω Φεστιβάλ.

Το Ινστιτούτο Σπάρτης εργαζόμενο συστηματικά και παρά τις αντιξοότητες λόγω κορωναϊού, σε άψογη συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου Ευρώτα, καταφέραμε να συντονίσουμε τους εταίρους μας στο πρόγραμμα, οι οποίοι ευρίσκονται σε οχτώ διαφορετικές χώρες των Βαλκανίων και να επιτύχουμε τον αναγκαίο συγχρονισμό ώστε να καταθέσουμε εγκαίρως και εγκύρως το αίτημα επιχορήγησης του παραπάνω Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί και στις οχτώ χώρες που συμμετέχουν με διαφορετικές δράσεις σε κάθε χώρα. Η προοπτική συνέχισης της συνεργασίας σε βάθος χρόνου, με εκ περιτροπής δράσεις και με τελικό στόχο να θεσμοθετηθεί και να καθιερωθεί το Βαλκανικό Φεστιβάλ με όποιο όνομα θα υιοθετείται κάθε φορά, αποτελεί όρο της χρηματοδότησής του.
Η εδραίωση ενός Βαλκανικού Φεστιβάλ για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης με στόχο την ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την εδραίωση του πολιτιστικού τουρισμού σε σταθερές βάσεις οργάνωσης και σχεδιασμού, συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των σχέσεων των Βαλκανικών χωρών με τις χώρες της Ε.Ε., στην ανάπτυξη του διαλόγου και των ανταλλαγών, στην μετάδοση νέων ικανοτήτων και επαγγελματικών εμπειριών. Η πρότασή μας επιδιώκει συγκεκριμένα την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της μοναδικότητας της ρακής και την προβολή των ιστορικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών αυτού του παραδοσιακού στοιχείου στο σύγχρονο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον με κύρια αναφορά στους νέους καλλιτέχνες.

Ο Δήμος Ευρώτα , αδελφοποιημένος με πολλές από τις συμμετέχουσες στη παραπάνω πρόταση περιοχές των Βαλκανίων και ως ο πλέον παραγωγικός Δήμος της Λακωνίας με το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικών μεταναστών, εκ των οποίων οι περισσότεροι προέρχονται από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με την αποδοχή της παραπάνω πρωτοβουλίας τιμά ουσιαστικά τις πολιτισμικές και κοινωνικές σχέσεις που έχει εκ των πραγμάτων αναπτύξει  με την περιοχή των Βαλκανίων. Ως συμβολικό επίκεντρο του Φεστιβάλ υιοθετείται το εθνικό βαλκανικό ποτό της ρακής, το οποίο συναντάται και στην χώρα μας ως τσίπουρο.  

Το Βαλκανικό Φεστιβάλ θα αποτελέσει ένα συναπάντημα δημιουργών αλλά και ένα ξεχωριστό «τόπο»  συνάντησης δημιουργών και θεατών. Καλλιτέχνες, παραγωγοί, οργανωτές, βοηθοί και τεχνικοί από εννέα (9) συνολικά χώρες των Βαλκανίων, θα έρθουν σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα που εκτείνεται και στις προ- και στις μετά- φεστιβαλικές διαδικασίες και θα διαμορφώσουν ένα νέο πρωτόγνωρο διακρατικό περιβάλλον καλλιτεχνικής συνεργασίας, που ξεπερνά σύνορα και νοοτροπίες. 

Τα οφέλη και οι επιπτώσεις από την πραγματοποίηση του Βαλκανικού Φεστιβάλ θα είναι πολλαπλά και θα αφορούν τόσο σε οικονομικά κριτήρια, όπως η αύξηση επισκεπτών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων κτλ. όσο και σε κοινωνικά κριτήρια όπως η ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών, η ψυχαγωγία, το αίσθημα υπερηφάνειας για τους πολίτες κτλ. Το Βαλκανικό Φεστιβάλ θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, όπως το destination branding και product labeling με στόχο την προώθηση και του Δήμου Ευρώτα ως προορισμού στην τουριστική αγορά με επίκεντρο τα προϊόντα της περιοχής και με άμεση συνέπεια την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό πεδίο για τη λήψη επιχορήγησης για δράσεις των χωρών της «περιφέρειας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά, η χώρα μας έχει ένα ποσοστό επιτυχίας που δεν ξεπερνά το 20% των εγκεκριμένων προγραμμάτων, με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης να λαμβάνουν τη «μερίδα του λέοντος» από τη συνολική χρηματοδότηση. Ωστόσο, με πίστη στη δουλειά που έχουμε καταβάλει και στηριζόμενοι στην ποιότητα των μελών της κοινοπραξίας, ευελπιστούμε στη θετική έκβαση της αίτησής μας, που θα ωφελήσει τα μέγιστα την ευρύτερη περιοχή του Ευρώτα.


Social media

facebook instagram youtube linkedIn

Newsletter

Enter your E-mail to Subscribe to our Newsletter