Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Συμμετοχή μελών του Ινστιτούτου στο Πρόγραμμα P.E.A.C.E.

21-11-2019 14:25

Το Ινστιτούτο Σπάρτης συμμετείχε με την αποστολή δύο μελών του (Νίκη Ζάβρα και Αθανάσιος Βλήτας) στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “P.E.A.C.E. - Promoting European Awareness to Contrast Extremism” που έλαβε χώρα στο Ορβιέτο της Ιταλίας από τις 11 έως τις 19 Νοεμβρίου του 2019, σε συνεργασία με τη βραβευμένη Μ.Κ.Ο. “Break the Borders”.

Η κατευθυντήριος γραμμή του προγράμματος-ομπρέλα “P.E.A.C.E.” είναι να ευαισθητοποιήσει τις νέες και τους νέους της Ευρώπης σχετικά με την ευρεία διάδοση των διαφόρων μορφών λαϊκισμού στις σημερινές κοινωνίες που χρησιμοποιούν την προπαγάνδα και τη ρητορική μίσους για να υποκινήσουν το ρατσισμό και την ξενοφοβία και, κατά συνέπεια, να προωθήσουν τις αντιρατσιστικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και της Αποδοχής του Άλλου.

Οι ειδικοί στόχοι που αποτέλεσαν αντικείμενο της προκείμενης κατάρτισης ήταν: 
• να διερευνηθούν βαθύτερα οι έννοιες του λαϊκισμού, της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και να αναπτυχθεί ένα κοινό υπόβαθρο γνώσης,
• να προσδιοριστούν οι διάφορες μορφές λαϊκισμού και προπαγάνδας στη σημερινή κοινωνία και να εντοπιστούν τα διαφορετικά περιβάλλοντα που αυτοί αναπτύσσονται,
• να αναλυθούν οι πιθανοί δεσμοί μεταξύ της προπαγάνδας/ρητορικής μίσους και κάποιων από τις ρατσιστικές συμπεριφορές/εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
• να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές και πιλοτικές εμπειρίες για την προώθηση αντιρατσιστικών προσεγγίσεων και δράσεων στο πλαίσιο της κάθε συμμετέχουσας χώρας ,
• να επικοινωνηθούν οι υπάρχουσες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις της νεολαίας για την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση του ρατσισμού,
• να αναπτυχθούν νέα εργαλεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της κατανόησης του φαινομένου ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Η διοργάνωση του εν λόγω προγράμματος κατέστη δυνατή με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος ErasmusPlus, ενώ με το πέρας του προγράμματος οι επιτυχείς συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Τα μέλη μας, ως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό προσωπικό πλέον, θα αποτελέσουν τη βάση του έμψυχου δυναμικού του Ινστιτούτου για τη διοργάνωση ανάλογων προγραμμάτων και δράσεων στην πόλη μας.

To Ινστιτούτο Σπάρτης υποστηρίζει ένθερμα τη συμμετοχή των μελών και των εθελοντών του σε μελλοντικά εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, καλεί τις νέες και τους νέους της πόλης μας ώστε να αναπτύξουμε από κοινού ιδέες και δράσεις για διεθνή ανταλλαγή νέων στο πλαίσιο του προγράμματος ErasmusPlus.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία αίτησης στη σελίδα μας στο Facebook και δύνανται να υποβάλλουν την πρότασή τους στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: institoutospartis@gmail.com.


Social media

facebook instagram youtube linkedIn

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο