Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

«Βαλκανικό Φεστιβάλ Ρακής», σε συνεργασία με τον Δήμο Ευρώτα

28-04-2020 17:26

Το Ινστιτούτο Σπάρτης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σήμερα, Τρίτη 28/04/2020, ολοκληρώθηκε μια μακρά πορεία έρευνας και συγγραφής μιας αξιόλογης και καινοτόμου πρότασης με τον τίτλο «Παμβαλκανικό Φεστιβάλ Ρακής». Ο Δήμος Ευρώτας, ως ο αιτών και κύρια ωφελούμενος φορέας, σε συνεργασία με επιπλέον οκτώ (8) φορείς από όλες τις χώρες των Βαλκανίων, κατέθεσαν το σχετικό αίτημα επιχορήγησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη – Δυτικά Βαλκάνια».

Σε ένα διεθνές περιβάλλον παρατεταμένης ύφεσης και διαρκών συγκρούσεων, η έννοια της διακρατικής συνεργασίας και της βιωσιμότητας αποτελεί αναμφισβήτητα βασική παράμετρο για την ανάπτυξη. Η εδραίωση ενός Παμβαλκανικού Φεστιβάλ για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης με έμφαση σε νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού και με επικέντρωση στον πολιτιστικό τουρισμό σε σταθερές βάσεις οργάνωσης και σχεδιασμού, συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των σχέσεων των Βαλκανικών χωρών με τις χώρες της Ε.Ε., στην ανάπτυξη του διαλόγου και των ανταλλαγών, στην μετάδοση νέων ικανοτήτων και επαγγελματικών εμπειριών. Η πρότασή μας επιδιώκει συγκεκριμένα την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της μοναδικότητας της ρακής ως πολιτιστικού στοιχείου και να προβάλει στη συνέχεια την σχέση των ιστορικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών αυτού του παραδοσιακού τρόπου στο σύγχρονο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Το Παμβαλκανικό Φεστιβάλ θα είναι ένα γεγονός όπου η τέχνη θα παράγεται, θα αναπαράγεται, αλλά και θα καταναλώνεται. Το προτεινόμενο σχέδιο θα επεξεργάζεται ενεργά την καλλιτεχνική δημιουργία και θα αποτελεί ένα συναπάντημα δημιουργών αλλά και ένα ξεχωριστό «τόπο» συγκέντρωσης δημιουργών και θεατών. Καλλιτέχνες, παραγωγοί, οργανωτές, βοηθοί και τεχνικοί από εννέα (9) συνολικά χώρες των Βαλκανίων, ο αριθμός των οποίων θα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, θα έρθουν σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα που εκτείνεται και στις προ- και μετά- φεστιβαλικές διαδικασίες και θα διαμορφώσουν ένα νέο πρωτόγνωρο διακρατικό περιβάλλον καλλιτεχνικής συνεργασίας, που ξεπερνά σύνορα και νοοτροπίες.

Επιπρόσθετα, το Παμβαλκανικό Φεστιβάλ θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο τόσο της τουριστικής όσο και της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης και εν γένει της περιοχής όπου θα διεξαχθεί. Τα οφέλη και οι επιπτώσεις θα είναι πολλαπλά και θα αφορούν τόσο σε οικονομικά κριτήρια όπως η αύξηση επισκεπτών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων κτλ. όσο και σε κοινωνικά κριτήρια όπως η ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών, η ψυχαγωγία, το αίσθημα υπερηφάνειας για τους κατοίκους κτλ. Ακόμη, δεδομένου ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που αφορά κυρίως στην πόλη, μπορεί να ειπωθεί ότι το Παμβαλκανικό Φεστιβάλ θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, όπως το destination branding και product labeling με στόχο την προώθηση του Δήμου Ευρώτα ως προορισμού στην τουριστική αγορά και με άμεση συνέπεια την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό πεδίο για τη λήψη επιχορήγησης σε δράσεις των χωρών της «περιφέρειας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά, η χώρα μας έχει ένα ποσοστό επιτυχίας που δεν ξεπερνά το 20% των εγκεκριμένων προγραμμάτων, με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης να λαμβάνουν τη «μερίδα του λέοντος» από τη συνολική χρηματοδότηση. Ωστόσο, με πίστη στη δουλειά που έχουμε καταβάλει και την ποιότητα των μελών της κοινοπραξίας, ευελπιστούμε στη θετική έκβαση της αίτησής μας, που θα ωφελήσει τα μέγιστα την ευρύτερη περιοχή του Ευρώτα.


Social media

facebook instagram youtube linkedIn

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο